Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Janet Plantinga Art jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je kunt gebruikmaken van die rechten.

Janet Plantinga Art

Janet Plantinga Art is zzp’er in de beeldende kunst. Zij maakt kunst en prints en geeft creatieve workshops. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Janet Plantinga Art verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Janet Plantinga Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (rekeningnummer, naam)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (naam, e-mailadres)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (naam, telefoonnummer)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (naam, e-mailadres)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (naam, adres)
 • Zodat jij kunt reageren op blogposts (naam, e-mailadres)
 • Janet Plantinga Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website janetplantinga.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ontvangers

De gegevens die Janet Plantinga Art ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

 • PCextreme
  De website wordt gehost bij PCextreme. Als jij reageert op blogposts of via e-mail, dan worden die betreffende e-mails tijdelijk opgeslagen op de servers van PCextreme. Zodra de e-mails door Janet Plantinga Art worden geopend, worden deze gedownload en van de server verwijderd. Ook de nieuwsbrieven worden verzonden via de standaard e-mail van janetplantinga.nl en dus tijdelijk opgeslagen bij PCextreme.
 • wordpress.com
  De website janetplantinga.nl is gebouwd met WordPress en heeft een koppeling met wordpress.com. Als je je hebt aangemeld bij reacties, dan worden jouw naam en e-mailadres op deze site opgeslagen.
 • Molly
  Betalingen die via janetplantinga.nl plaatsvinden, worden verwerkt door Mollie. Zij verwerken diverse persoonsgegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Meer informatie over de privacy van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy. Deze gegevens worden niet door Janet Plantinga Art bewaard.
 • iZettle.com
  Tijdens (kunst)markten en workshops is het mogelijk met de pin te betalen. Het pinapparaat dat daarvoor wordt gebruikt, is van iZettle. Het is mogelijk een digitale bon te ontvangen. Dit kan via je telefoonnummer of e-mailadres. iZettle onthoudt jouw contactgegevens om bonnen te verzenden wanneer je betaalt met dezelfde betaalkaart bij elke verkoper die iZettle gebruikt. Meer informatie over het privacybeleid van iZettle: https://www.izettle.com/nl/privacybeleid. Deze gegevens worden niet bij Janet Plantinga Art bewaard.
 • Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen wordpress.com.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Janet Plantinga Art, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Janet Plantinga Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@janetplantinga.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janet Plantinga Art verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Janet Plantinga Art of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met hardware-encryptie en een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen, zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de janetplantinga.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor het webadres.

Janet Plantinga Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@janetplantinga.nl | 06 52 52 51 70 | Kvk-nummer 64825698 | Btw-nummer NL001460202B09. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Janet Plantinga Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.